Hjälmarbygdens Bioenergi

Framtidens energi är förnyelsebar - Vi odlar Salix!

Hör gärna av er!

Genomtänkt och effektivt

Vi är ett företag ägt av salixodlare för att genom samverkan ge bättre leveranssäkerhet till våra kunder värmeverken. Vi samordnar skörd och transport av salix för att vara rationella och kostnadseffektiva.

Odla Salix

Det finns många goda skäl att odla salix:

· Behovet av bioenergi ökar
· Det finns avsättning för mer salix
· Det är god ekonomi att odla salix
· Det är enkelt att ställa om till salix
· Det är enkelt att ställa om från salix till spannmål.

Läs mer

Skörda

Gör skördeanmälan i god tid för att kunna kontraktera rätt kvantitet till värmeverk.
En odling bör skördas efter ca 3-6 växtsäsonger.

Läs mer

Ekonomi

En bra odling är lönsam och har låg produktionskostnad per energienhet. Efter 6 verksamhetsår visar efterkalkyler på god ekonomi för odlingar med rätt förutsättningar. Etablering, tillväxt, fältstorlek och skördeförutsättningar är de viktigaste faktorerna.

Läs mer

Delägare/medlem

Tillsammans är vi starkare! Som delägare kommer du/ni att betala en lägre provision vid skörd till föreningen än ickemedlemmar. Var först med att få information som påverkar salixodling och delta i intressanta fältvandringar och föreläsningar för att lära dig/er mer om att få god lönsamhet.

Läs mer om medlemskap

Aktuellt

Nu är det hög tid att anmäla skörd inför säsongen 2021/22. Klicka på ”Anmäl skörd” ovan.

Årstämma i Hlmarbygdens Bioenergi hölls torsdagen den 3/12 2020 på distans med hjälp av digitala media.

Läs mer om Aktuellt

Hjälmarbygdens Bioenergi

Hjälmarbygdens Bioenergi är 34 medlemmar/delägare som tillsammans har ca 800ha Salixodling. Vi levererar salixflis  till bland andra Arboga Energi, Pålsboda Bioenergi, Lekebergs Bioenergi och Eon Örebro.

Läs mer om Hjälmarbygdens Bioenergi

Kontakta oss

Hjälmarbygdens Bioenergi grundades 3 juli 2012 och är nu inne på sitt sjätte verksamhetsår med positivt resultat. Vi ägs av 31 salixodlare i Närke, Västmanland och Sörmland. Tillsammans har vi ca 670 hektar salix. Med samordning av avtal med värmeverk, skörd, transport och leveranser har vi klarat att leverera till värmeverken enligt avtal.

Styrelsen

Lars-Gunnar Felldin ordf

larsgunnar.felldin@hjbe.se
tel 070-625 73 02

Anders Jansson VL

anders.jansson@hjbe.se
tel 0703-32 10 92. 

Anders Jönsson

anders.jonsson@hjbe.se
tel 073-780 7852 

Karl-Johan Bergå

karljohan.berga@hjbe.se
tel 070-567 86 61

Lars-Arne Rosdahl

larsarne.rosdahl@hjbe.se
tel 070-881 21 85

Har du frågor?

Intresseanmälan plantering