Hjälmarbygdens Bioenergi

Framtidens energi är förnyelsebar - Vi odlar Salix!

Välkomna att höra av er!

Genomtänkt och effektivt

Vi är ett företag ägt av salixodlare för att genom samverkan ge bättre leveranssäkerhet till våra kunder värmeverken. Vi samordnar skörd och transport av salix för att vara rationella och kostnadseffektiva.

Odla Salix

Det finns många goda skäl att odla salix:

· Behovet av bioenergi ökar · Det finns avsättning för mer salix · Det är god ekonomi att odla salix · Det är enkelt att ställa om till salix · Det är enkelt att ställa om från salix till spannmål.

Läs mer om Odla Salix

Skörda

Gör skördeanmälan i god tid för att kunna kontraktera rätt kvantitet till värmeverk. En odling bör skördas efter ca 3-6 växtsäsonger.

Läs mer

Läs mer om Skörda

Ekonomi

En bra odling är lönsam och har låg produktionskostnad per energienhet. Efter alla de verksamhetsår som gått visar efterkalkyler på god ekonomi för odlingar som har rätt förutsättningar. Etablering, tillväxt, fältstorlek och skördeförutsättningar är de viktigaste faktorerna.

Läs mer

Delägare/medlem

Tillsammans är vi starkare! Som delägare kommer du/ni att betala en lägre provision vid skörd till föreningen än ickemedlemmar. Var först med att få information som påverkar salixodling och delta i intressanta fältvandringar och föreläsningar för att lära dig/er mer om att få god lönsamhet.

Läs mer om medlemskap

Aktuellt

Salixskörd januari 2022.

Bra skördeväder hittills och vi levererar till värmeverken enligt plan! Salixhög bred

Läs mer om Aktuellt

Hjälmarbygdens Bioenergi

Hjälmarbygdens Bioenergi är 34 medlemmar/delägare som tillsammans har ca 800ha Salixodling. Vi levererar salixflis  till bland andra Arboga Energi, Pålsboda Bioenergi, Lekebergs Bioenergi och Eon Örebro.

Läs mer om Hjälmarbygdens Bioenergi

Kontakta oss

Hjälmarbygdens Bioenergi grundades 3 juli 2012. Kontakta oss gärna via något av alternativen nedan.

Styrelsen

Lars-Gunnar Felldin ordf

larsgunnar.felldin@hjbe.se
tel 070-625 73 02

Anders Jansson VL

anders.jansson@hjbe.se
tel 0703-32 10 92. 

Anders Jönsson

anders.jonsson@hjbe.se
tel 073-780 7852 

Karl-Johan Bergå

karljohan.berga@hjbe.se
tel 070-567 86 61

Mats Fröjdenstam

mats.frojdenstam@hjbe.se

tel 070-666 53 71

Har du frågor?

    Intresseanmälan plantering