Aktuellt

Projekt

Hjälmarbygdens bioenergi medverkar i projektet “Ökad energiskogsodling genom samverkan från producent till användare”, finansierat av EU, via Jordbruksverket. Partners är HSAB, Solör Bioenergi, Hjälmarbygdens Bioenergi, Laqua Treatment. Anknutna konsulter är Håkan Rosenqvist, Susanne Paulrud, (RISE), och Kjell Andersson (tidigare SVEBIO). Syftet är att nystarta energiskogsodlingen i samarbete med utvalda värmeverk. Länk till projektsidan

 

Skörd 23/24

Skörden pågår fortfarande. Några övergrova odlingar kommer att skördas under april och maj.

Utanför Töreboda på Hallansberg i fina odlingar.

 

Årsstämma 2024 

Årstämman i Hlmarbygdens Bioenergi planeras att hållas i oktober. Närmare info kommer synas här så småningom.

 

Forum för salixodlare på FB

Vi som odlar salix