Aktuellt

Vi tittade på Jönssons salixodling planterad 2013. Nu växt 2 år efter senaste skörd,gödslad med 100kg N efter skörd plus en giva slam år?. Tillväxten var god, vi bedömde att odlingen borde vara skördemogen efter 3 år. Därefter fick vi se Jönssons nya snökäppsfabrik. Kvällen avslutades med mat och stämmoförhandlingar. Styrelse och ordförande fick förnyat förtroende.