Styrelsen

Lars-Gunnar Felldin ordf

larsgunnar.felldin@hjbe.se
tel 070-625 73 02

Anders Jansson VL

anders.jansson@hjbe.se
tel 0703-32 10 92. 

Anders Jönsson

anders.jonsson@hjbe.se
tel 073-780 7852 

Karl-Johan Bergå

karljohan.berga@hjbe.se
tel 070-567 86 61

Mats Fröjdenstam

mats.frojdenstam@hjbe.se

tel 070-666 53 71