Nytt projekt

Hjälmarbygdens bioenergi medverkar i projektet “Ökad energiskogsodling genom samverkan från producent till användare”, finansierat av EU, via Jordbruksverket. Partners är HSAB, Solör Bioenergi, Hjälmarbygdens Bioenergi, Laqua Treatment. Anknutna konsulter är Håkan Rosenqvist, Susanne Paulrud, (RISE), och Kjell Andersson (tidigare SVEBIO). Syftet är att nystarta energiskogsodlingen i samarbete med utvalda värmeverk. Länk till projektsidan