Delägare/medlem

HJÄLMARBYGDENS BIOENERGI
Hjälmarbygdens Bioenergi grundades 3 juli 2012 av salixodlare för salixodlare. Vi ägs av 34 salixodlare i Närke, Västmanland och Sörmland. Tillsammans har vi ca 800 hektar salix. Med samordning av avtal med värmeverk, skörd, transport och leveranser har vi klarat att leverera till värmeverken enligt avtal.

Målet är att utveckla Salix till en gröda med god, stabil lönsamhet. För att nå dit behövs först och främst engagerade odlare med god kunskap om odlingens alla delar från plantering till avsättning. Vi hoppas att samarbetet i föreningen ska vara ett bra sätt att nå dit.

Välkommen som delägare!
Tillsammans är vi starkare! Som delägare kommer du/ni att betala en lägre provision vid skörd till föreningen än ickemedlemmar. Du/ni har rösträtt på medlemsmöten och möjlighet att vara med och utveckla vårt företag.

Var först med att få information som påverkar salixodling och delta i intressanta fältvandringar och föreläsningar för att lära dig/er mer om att få god lönsamhet. Hittills har vi varje år haft ett positivt resultat som gått tillbaks till delägarna fördelat efter levererad MWh.

Bli medlem, betala en liten insats som du/ni får tillbaka vid utträde ur föreningen och åtnjut sedan alla fördelarna!

Historia
Den ideella föreningen Salixodlarna startade 1992 men blev efter några år och bristande intresse vilande 1998-2010. Efter ett möte hösten 2010 där det valdes en interimsstyrelse hade föreningen ordinarie årsmöte den 2 mars 2011 på Fellingsbro Folkhögskola.

Föreningen drev tillsammans med salixodlarföreningen i Hedemora ett projekt ”Salix i egen regi” mellan 2012 till 2015. Ett antal uppvisningar, informationsmöten och undersökningar för ökat intresse och kunskap om salixodlingens möjligheter genomfördes.

Ett resultat av dessa aktiviteter blev bildandet av Hjälmarbygdens Bioenergi.
På årsmötet i september 2017 beslutades att den ideella föreningen Salixodlarna skulle avslutas. Föreningens namn och tillgångar överläts till Hjälmarbygdens Bioenergi.
Kontakta oss
Hjälmarbygdens Bioenergi ekonomisk förening
Skvadronvägen 11
702 27 Örebro

Epost: info@hjbe.se

Telefon: 0703-321092

Organisationsnummer: 769625-0005